El diumenge, 24 de novembre, sota l’organització de l’Associació Esportiva Marathon Catalunya i el control del Comitè de Jutges de la Federació Catalana d’Atletisme, es celebraran les següents proves:

El domingo, 24 de noviembre, bajo la organización de la "Associació Esportiva Marathon Catalunya" y el control del Comité de Jueces de la Federación Catalana de Atletismo, se celebrarán las siguientes pruebas:

A la fi de la 1a Caminada del Vi hi haurà una botifarrada gratuïta per a tots els participants.

Al finalizar la 1ª Caminata del Vino habrá una "botifarrada" gratuita para todos los participantes.